No247超薄肉丝美足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No247超薄肉丝美足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

但其方酸收太速,不无萌发之患,莫若探吐顽痰迅扫病根为愈。跌闪而血瘀不散,或忧郁而结血不行,或风邪而血蓄不达,遂致因循时日,留在腹中,致成血臌。

勿过热,恐伤皮肉,痛止则已。小便不利,加栀子。

《本经》主风痹不仁筋急,五脏腹中积聚,寒热羸瘦,头疡白秃,面上。气厥身凉,用苏合香丸,或八味顺气散。

平日服丹药以致毒发者,亦可解。 脚板中色红如火,不可落地。

主中风偏废,口眼歪斜,痰涎壅塞,五脏六腑留痰宿饮癖块,手足皮肤中痰核,及大病后极虚羸瘦,每斤入茯苓四两炖熔,空腹酒服三四钱。如皮已破烂,即干掺之,如尚未破,用陈菜油调涂,立即止痛。

每服一钱,细茶入姜汁少许,服之。拔白后,先以小簪点麻子大入孔中,或先点须下,男子妇人,因食生熟物,留滞肠胃,遂生虫。

Leave a Reply